soczewkowe, jedno- i wielofalowe, szerokie spektrum materiałów