We wrześniu 2013 roku zleciliśmy wykonanie badań uzyskując stosowne dokumenty zaświadczające o antystatyczności naszych produktów. Badania obejmowały materiały uszczelniające oraz tkaniny, z których produkujemy kompensatory.