Wieloletnie doświadczenie kadry firmy H-TECH w branży kompensatorów oraz wysokiej jakości surowce stanowią o bezawaryjności naszych produktów oraz o ich odporności na działanie całego spektrum mediów spotykanych w szeroko rozumianym przemyśle.

Kompensatory tkaninowe produkcji firmy H-TECH jako jedno- i wielowarstwowe wykonywane są z tkanin szklanych, krzemowych, silikatowych oraz aramidowych. Do produkcji używamy również tkanin powlekanych różnego rodzaju elastomerami.

Poduszki izolacyjne wykonywane są na bazie wełny mineralnej oraz mat krzemowych i silikatowych.

Ochronę części miękkich kompensatorów w przypadku występowania medium ściernego (abrazyjnego) zapewniają deflektory (blachy prowadzące) wykonywane ze stali czarnej bądź gatunkowej.

_______________________________________________________________________________________________________

Wieloletnie doświadczenie kadry firmy H-TECH w branży kompensatorów oraz wysokiej jakości surowce stanowią o bezawaryjności naszych produktów oraz o ich odporności na działanie całego spektrum mediów spotykanych w szeroko rozumianym przemyśle.

Wypełnienie ankiety doboru kompensatora znacznie ułatwi sporządzenie nam oferty – LINK DO POBRANIA.

_____________________________________________________________________________________________________

Nasze kompensatory:

- pracują w temperaturach do 1000 stC,

- mogą pracować na ciśnieniu do 3 barów,

- cechują się bardzo wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną (również na media abrazyjne),

- mogą kompensować duże przemieszczenia we wszystkich kierunkach.

_____________________________________________________________________________________________________

 Kompensatory tkaninowe znajdują zastosowanie w:

- przemyśle energetycznym,

- przemyśle chemicznym i petrochemicznym,

- przemyśle cementowym i wapienniczym,

- przemyśle hutniczym i koksowniczym,

- innych gałęziach przemysłu…

_______________________________________________________________________________________________________

Budowa kompensatora tkaninowego:

-
-
-
-
Na węzeł kompensacyjny składa się konstrukcja stalowa (kołnierze, przeciwkołnierze, blachy prowadzące) oraz część tkaninowa (rękaw kompensacyjny i poduszka termoizolacyjna). Kompensatory tkaninowe wykonywane są zazwyczaj jako wielowarstwowe. Układy jednowarstwowe stosowane są w aplikacjach wymagających dużej odporności chemicznej. W układach wielowarstwowych poszczególne tkaniny mają różne zadania do spełnienia – warstwy nośne, stabilizacyjne, izolacyjne, uszczelniające.

 -

-

_______________________________________________________________________________________________________

Przegląd stosowanych materiałów

 _______________________________________________________________________________________________________

 

Przegląd podstawowych rodzajów kompensatorów tkaninowych:

 

 

Kompensator tkaninowy rękawowy

 

 

 

 

 

Kompensator tkaninowy kołnierzowy

 

 

 

 

 

Kompensator tkaninowy rękawowy harmonijkowy

 

 

 

 

 

 

Kompensator tkaninowy kołnierzowy harmonijkowy

 

 

 

 

 

 

Kompensator tkaninowy kołnierzowy rękawowy

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Kompensatory tkaninowe są w stanie znieść:

- przemieszczenia promieniowe,

- przemieszczenia osiowe,

- przemieszczenia kątowe,

- skręcanie,

- oraz kombinacje wyżej wymienionych.

_______________________________________________________________________________________________________

Przegląd podstawowych rodzajów deflektorów:

- pojedynczy deflektor prosty wspawany do jednego końca kanału,

- podwójny deflektor prosty wspawany z obu stron,

- pojedynczy deflektor wspawany do jednego końca kanału (fragment stożka lub ostrosłupa),

- deflektor z tzw. pierścieniem pływającym,

- deflektor przykręcany do kołnierza kanału wraz z częścią tkaninową.

_______________________________________________________________________________________________________

Wypełnienie ankiety doboru kompensatora znacznie ułatwi sporządzenie nam oferty – LINK DO POBRANIA.